Chào mừng quý vị đến với website Phan Văn Diễn

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Đặng Hoàng Thanh
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học C Thị trấnnúi Sập
Quận/huyện Huyện Thoại Sơn
Tỉnh/thành An Giang
Chuyên môn Tin học
Xác thực bởi Đỗ Quốc Tuấn, Hồ Tấn Duy
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 879 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 44 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này